Organisatie  >  Raad van toezicht

Sluiten

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) wordt gevormd door:
mw. R. Nijkamp-Veldhuis, mw. J.M. Rowel-van der Linde, mw. M. Zomer, dhr. N. Dusink (voorzitter) en dhr. G. Tijs.

De taak van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten en omvat:

Het college van bestuur is verantwoordelijk om de raad van toezicht tijdig en volledig in te lichten.

Het jaarverslag van de raad van toezicht is te vinden op deze website. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Tevens laat het bestuur zich via de raad van toezicht beïnvloeden door opinies en standpunten vanuit andere professionele disciplines en vanuit diverse maatschappelijke geledingen.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
  1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Gerard Tijs X X def.
Renate Nijkamp X X def.
Marieke Zomer X X def.
Jenneke Rowel X X def.
Nic Dusink X X def.

login raad van toezicht