Organisatie  >  Directeurenraad

Sluiten

Directeurenraad

De directeurenraad heeft binnen onze organisatie een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding. Door een “slanke” organisatie bovenin liggen veel taken en bevoegdheden bij de directie van de school. Dat past ook bij het uitgangspunt van mijnplein dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk moet liggen in de organisatie en bij voorkeur daar waar de gevolgen van beslissingen merkbaar zijn.

De directeurenraad is van oudsher de motor van de stichting. De directeuren en adjunct-directeuren ondersteunen elkaar en het college van bestuur via intervisie, via deelname aan beleids- en werkgroepen, door onderlinge visitatie en het informeren van de eigen achterban in de school.