Onderwijs  >  Passend onderwijs

Sluiten

Passend onderwijs

Onderstaande link laat u een animatie zien waarin in 3 minuten wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.
http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2/

Websites Passend Onderwijs
Zowel voor het SWV PO 2305 als voor het SWV VO 2305 zijn de websites nu online.
De site voor PO 2305 is http://www.2305po.nl
De website voor het VO is http://www.swvvoijsselvecht.nl/

Voor het SWV Deventer (Sancta Maria) is de site www.sinelimite.nl
Voor het SWV Ommen e.o. is het adres www.veldvaartenvecht.nl

 

Hier kunt u het jaarverslag SWV2305 PO lezen:  jaarverslag-swv2305po