Onderwijs  >  Opleiden in school

Sluiten

Opleiden in school

Hier treft u de opleidingengids aan van mijnplein.
Hier treft u de stage brochure van mijnplein aan. Deze gids is speciaal gemaakt voor alle stagiaires binnen mijnplein.

In dit  magazine ( Opleiden in de school)  komen bestuurders, opleiders, onderzoekers, directeuren en studenten aan het woord. Zij vertellen wat de meerwaarde is van Opleiden in de School voor leerlingen, de school en henzelf.

 


(Academische) Opleidingsscholen mijnplein

De scholen van Stichting mijnplein hebben als gemeenschappelijke visie dat ze een lerende organisatie willen zijn. Binnen deze lerende organisatie is Opleiden in School een vanzelfsprekend onderdeel van kwaliteitsbeleid. De mijnplein scholen hebben er baat bij dat iedereen, direct of indirect betrokken is bij de school,  bijdraagt aan leerprocessen in de school. Binnen de Stichting mijnplein zijn er tien Opleidingsscholen en twee Academische Opleidingsscholen. Een Opleidingsschool richt zich op het opleiden op de werkplek van aanstaande leerkrachten en de professionele ontwikkeling van de huidige leerkrachten en studenten. Het aanbieden van een werkplek biedt studenten de mogelijkheid hun kennis binnen de onderwijspraktijk op te doen, uit te breiden en toe te passen. Hierdoor wordt de kloof tussen theorie op de opleiding en praktijk op de basisscholen verkleind.

Wat betekent dit in de praktijk? Onder leiding van de ICO (Interne Coördinator Opleidingsschool) wordt er een gemeenschappelijke taak afgesproken. Deze taak komt voort uit, zowel de behoefte van het individu, als die van de stageleergroep en de school. In de stageleergroep zitten zowel Pabo studenten, als studenten van de opleiding Onderwijsassistent. De studenten gaan hierna gezamenlijk aan de slag met de taak. Aan het eind van het traject  presenteert de stageleergroep zijn bevindingen aan het schoolteam. Tijdens dit proces wordt de stageleergroep begeleid door de Opleider in School (ICO).

Per ingang van augustus 2011 zijn er twee Opleidingsscholen doorgegroeid naar Academische Opleidingsschool. Binnen de Korenbloem en de Linderte worden opleiding en innovatie gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling.

Een Academische Opleidingsschool is een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken een belangrijke plek binnen de school hebben.
Een vierdejaars Pabo student voert samen met het onderzoeksteam (onderzoekscoördinatoren) een praktijkgericht onderzoek uit binnen de school. Naast leerkrachten, worden ook de stagiaires (HBO en MBO) betrokken bij het onderzoek. Zij vormen gezamenlijk de stageleergroep en draaien mee binnen de schoolontwikkeling. Door deze praktijkgerichte onderzoeken kan de leeromgeving en de lespraktijk verbeterd worden. Ook brengen de studenten veel nieuwe ideeën mee binnen de school, waar leerlingen en leerkrachten enthousiast van worden.
De allergrootste en belangrijkste opbrengst van de Academische Opleidingsschool is de positieve uitwerking op de ontwikkeling en leerresultaten van leerlingen. Daarnaast draagt het bij aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten en studenten binnen de school. Door een onderzoekende houding kunnen leerkrachten vaststellen en evalueren welke aanpak of leeromgeving het beste resultaat oplevert voor hun leerlingen. Op deze manier blijven ze inspelen op recente ontwikkelingen en kunnen leerlingresultaten worden geoptimaliseerd.
De drie pijlers: opleiden, innoveren en onderzoeken worden op deze manier met elkaar verbonden.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen van de stageleergroepen van de Opleidingsscholen per cursusjaar:
Overzicht onderwerpen 2012-2013
Overzicht onderwerpen 2013-2014