artikel close

Dinsdag 9 oktober : # wijschoolleiders out of office

Dinsdag 9 oktober: #wijschoolleiders out of office
Schoolleiders van mijnplein voerden dinsdag 9 oktober actie in Raalte om aandacht en erkenning te vragen voor hun positie in een school. Door o.a. geen mail te verwerken en geen telefoon aan te nemen werd er twee uur tijd vrijgemaakt om in Raalter-dorp actie te voeren. De schoolleiders en adjuncten deelden flyers uit en zij gingen het gesprek aan met de mensen in het centrum.

De politiek lijkt het belang van een goede schoolleiding niet echt in te zien en de schoolleiders niet te waarderen, terwijl uit diverse onderzoeken blijkt dat goede schoolleiders goede scholen hebben. De kwaliteit van een schoolleider doet er dus echt toe.

Erkenning en waardering voor (adjunct)-directeuren blijft achter, vinden de AVS (Algemene Vereniging voor Schoolleiders) en de directeuren van mijnplein. Uit een recente peiling van de AVS en uit andere onderzoeken blijkt dat er in het primair onderwijs, naast het lerarentekort, ook een schoolleiderstekort dreigt. Een goede salariëring kan helpen de belangstelling voor en de aantrekkelijkheid van het schoolleiderschap te vergroten.

In de huidige cao-afspraken voor het primair onderwijs is niet voor alle functies één lijn getrokken. Alleen de lerarensalarissen zijn verhoogd. De schoolleiders en het AVS willen ook voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) een eerlijk salaris.

Daarnaast kan het niet zo zijn dat een leidinggevende minder verdiend dan een leerkracht, terwijl zijn/haar verantwoordelijkheid groter is. Dat is nu in een aantal situaties wel het geval!

Naast een eerlijker salaris willen de schoolleiders ook voldoende ondersteunende functies in de school, zoals een conciërge of een administratief medewerker.

Hierdoor komt er voor de schoolleider weer tijd vrij om te kunnen besteden aan schoolontwikkeling, passend onderwijs, personeelsbeleid, financiën, omgaan met ouders en andere relaties, opstellen strategisch beleid.

Kortom het leiden van de school!